BuzzBench

Sculpturale bank

Bijenbiotoop in Amstelpark, Amsterdam

“Allereerst moet men voor de bijen een vaste woonplaats kiezen,...”

Vergilius: Georgica IV

Stadsnatuur maken

Je omgeving delen met wilde bijen 

In de Buzzbench kunnen mens en insect dichter bij elkaar komen. De Buzzbench biedt mensen een sculpturale zitplaats en wilde bijen een biotoop.
Sculpturale bank, Buzzbench is a sitting area and biotope for wild bees

Insecten houden we liever op afstand maar solitaire bijen steken niet omdat ze geen honing of nest hoeven te verdedigen. Deze wilde bijen zijn cruciaal voor de biodiversiteit en bestuiving van gewassen.

Voor een ontwerp van een paviljoen zocht ik naar een mogelijkheid het een extra gelaagdheid te geven die je eigenlijk niet bij een sculptuur zou verwachten. Ik had voor ogen een beeld in een natuurlijke omgeving, een atmosfeer, een bijzondere plek in de openbare ruimte die de zintuigen aanspreekt en onze staat van perceptie zou verhogen.

Zo kwam ik tot een ruimtelijke vorm die in zijn eigen opbouw bestaat uit duizenden kleine ruimtes die nestgelegenheid biedt aan bijen. I.s.m. een bijendeskundige kwam de Buzzbench tot stand: sculptuur en tegelijkertijd bank en insectenhotel in het zonnige Dahliarama als onderdeel van een zgn. Bijenlint door de stad.

De 12 geometrisch opgebouwde spanten in de vorm van een bloemblad zijn gevuld met lokaal geknipt riet en bamboe waarin de rosse metselbij, de tronkenbij, de grote klokjesbij, 2 soorten maskerbijen, de tuinbladsnijder, de grote wolbij en de gewone sachembij eieren leggen en kunnen overwinteren.

De schelpvorm van de bank verandert het omgevingsgeluid en en versterkt het insectengezoem. De toeschouwer zit beschut en wordt als het ware met een omarming opgenomen in een atmosfeer van verstilde concentratie.

Buzzbench gegevens

Lokatie: Dahliarama, Amstelpark, Amsterdam
Uitvoering: Kunstenaar i.s.m. buildingatelier www.fictionfactory.nl
Financiëring: Amsterdams Fons voor de Kunst, Prins Bernard Cultuurfonds,
Stadsdeel Amsterdam Zuid, crowdfunding
Maat: Hoogte 155 cm. x breedte 360 cm
Materiaal: Medite Tricoya Extreme, lokaal riet en bamboo, Tung-olie
Jaar: 2015
Tekening: Peter Schuitemaker
Fotografie: © Annemarie van Splunter
Gerelateeerd werk: Bloembank

Buzzbench featured in blogs

Het ontwerp en het concept om je omgeving te delen met wilde bijen bleek mensen erg aan te spreken en trok internationaal belangstelling en donateurs, vooral vanuit de Verenigde Staten. Toonaangevende websites op het gebied van duurzaam design en landschapsarchitectuur schreven een artikel.

Support the Urban Biotope Buzzbench to Help Save Wild Bees in Amsterdam

Inhabitat

Urban sculpture to boost wild bee populations

One can imagine the Buzzbench becoming an educational tool or architectural apparatus for national parks, botanical gardens or other institutions 

Kimberley Mok

Treehugger

Park Bench Designed To Make People And Bees Become Friends

Interview with AnneMarie

Co.Exist, world changing ideas and innovation