Border

Een bloemenplint gemaakt van suiker

De plint zoomt de grens tussen wand en vloer af en krijgt zo zijn uiteindelijke vorm in context van de tentoonstellingsruimte.

In W139 werd de plint ingezet als omkadering van het werk van de andere deelnemers. In Leeuwarden werd de plint nog een keer getoond, in een kleine kamer, nu met een climax van licht- naar hardroze. De toeschouwer staat in een ruimtelijk stilleven en is als het ware getuige van de bloei, van het verloop van tijd.

In de zeventiende eeuw beschouwde men bloemstillevens niet alleen als decoratie, maar ook als middel tot bespiegeling en inkeer. Het zijn beelden van de glorieuze veelvuldigheid van de schepping of herinnering aan de vergankelijkheid, een memento mori. De toeschouwer kan met zijn blik ook het proces terug volgen. Memento mori, maar ook: lust for life.

Tentoonstellingen:

1999  “Flourish”,  Archipel Apeldoorn, met Barbara Wijnveld en William Speakman 2000  Groepstentoonstelling  “I. C. I”,  W139, Amsterdam 2001  Groepstentoonstelling “Homemade”, St. V/H de Gemeente, Leeuwarden

Suikerwerk Elk element meet  58 x 6 x 16 cm

Border, a sugar flower plinth
Border, a sugar flower plinth
Border, a sugar flower plinth
Border, a sugar flower plinth
Border, a sugar flower plinth